Luật sư Nguyễn Tiến Dũng

Luật sư thành viên

Luật sư Nguyễn Tiến Dũng có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Việt Nam. Ông có kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực như:
► Tư vấn phát triển dự án bất động sản
► Tư vấn M&A dự án bất động sản
► Tư vấn hợp tác đầu tư, hợp đồng kinh doanh
► Soạn thảo, rà soát hợp đồng
► Tư vấn pháp lý về quản trị công ty đại chúng

TƯ VẤN PHÁP LÝ