Luật sư Nguyễn Thị Thương

Luật sư thành viên

Luật sư Nguyễn Thị Thương có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Bà có kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực như:
► Quản trị công ty
► Tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
► Tư vấn hợp tác đầu tư, hợp đồng kinh doanh
► Soạn thảo, rà soát hợp đồng
► Tư vấn pháp lý về lao động

TƯ VẤN PHÁP LÝ