Luật sư Nguyễn Thế Trung

Giám đốc

Luật sư Nguyễn Thế Trung có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tín dụng lớn hàng đầu Việt Nam. Ông có kinh nghiệm phong phú trong nhiều lĩnh vực như:
► Giải quyết tranh chấp tín dụng, bảo đảm
► Tham gia các vụ án dân sự, thương mại tại toà án
► Tham gia các vụ việc tại trọng tài thương mại
► Đại diện khách hàng ngoài tố tụng
► Xử lý vi phạm hợp đồng

TƯ VẤN PHÁP LÝ