Luật sư Nguyễn Thanh Định

Luật sư Điều hành

Luật sư Nguyễn Thanh Định là Luật sư có kiến thức đa dạng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính ngân hàng, bất động sản và quản trị doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Định có kinh nghiệm trong hoạt động hành nghề như:
►Giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại
► Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
► Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp
► Tư vấn dự án đầu tư
► Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp
► Tham gia tố tụng tại toà án

TƯ VẤN PHÁP LÝ